Uslovi

Verzija 1.3, objavljeno 15. maja 2024.


Da biste se prijavili za naš partnerski program, potrebno je da pročitate, razumete i prihvatite ove uslove i odredbe. Ako se ne slažete sa uslovima, nemojte nastaviti sa prijavom. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našim partnerskim programom, molimo vas da kontaktirate [email protected] za više informacija.


1. UGOVOR


1.1 Ovaj dokument ("Ugovor") opisuje uslove i odredbe dogovorene između nas, King Affiliates - *naziv kompanije* reg. br. *broj registracije*, sa registrovanom adresom na *adresa* (u daljem tekstu "King Affiliates", "mi", "nas" ili "naš") i vas (u daljem tekstu "vi", "vaš" ili "partner"), u vezi sa vašom prijavom za učlanjenje u naš partnerski program i promociju veb sajta king.rs i naših usluga.

1.2 King Affiliates zadržava pravo da ažurira ili modifikuje ovaj Ugovor obaveštavanjem putem poruke na vašu email adresu 5 dana pre nego što promene stupe na snagu i budu predstavljene na sajtu u odeljku uslovi i odredbe za partnere. Ukoliko se ne slažete sa promenama, dužni ste da raskinete ovaj Ugovor u skladu sa uslovima ovog ugovora. Detalji o svim promenama uslova i odredbi biće objavljeni u klauzuli 15 ovog ugovora dostupni u ažuriranoj verziji na https://kingaffiliate.rs. Ako nastavite da učestvujete u našem partnerskom programu nakon što su promene objavljene, to će se smatrati obavezujućim prihvatanjem takvih promena od strane vas.

1.3 Da biste se pridružili našem partnerskom programu, morate prihvatiti naše uslove i odredbe, kao i popuniti i poslati elektronski obrazac za prijavu. King Affiliates odlučuje po sopstvenom nahođenju da li će prihvatiti vašu prijavu za naš partnerski program. Naša odluka je konačna i neće biti dozvoljena žalba. Kada donesemo odluku o vašoj prijavi, obavestićemo vas putem emaila o tome da li ste prihvaćeni kao naš partner ili ne. Ukoliko je prijava uspešna, obavezuju vas uslovi i odredbe navedeni u ovom ugovoru prilikom promocije/marketinga veb sajta i usluga King Affiliates. King Affiliates će vam poslati dalje informacije putem emaila nakon prihvatanja vaše prijave.

1.4 Partneri moraju poštovati sve važeće zakone i propise o igrama na sreću u Srbiji, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2020) i sve relevantne podzakonske akte i propise.


2. DEFINICIJE


U ovom Ugovoru, osim ako kontekst drugačije zahteva:

"Partner" označava vas, osobu ili entitet, koji se prijavljuje za učestvovanje u Partnerskom programu.

"Sub-partner" označava pojedinca i/ili entitet kojeg Partner na bilo koji prikladan način usmerava ka King Affiliates i koji može biti povezan sa jedinstvenim partnerskim računom/identitetom Partnera, koji pojedinac ili entitet postaje Partner King Affiliates.

"Partnerski program" označava saradnju između vas i nas pri kojoj ćete promovisati veb sajt King Affiliates i kreirati Linkove sa Partnerskog veb sajta(ova) ka veb sajtu King Affiliates i time biti plaćeni provizijom kako je definisano ovim Ugovorom u zavisnosti od saobraćaja generisanog ka veb sajtu(ovima) podložno uslovima i odredbama ovog Ugovora.

"Partnerski veb sajt(ovi)" označava jedan ili više veb sajtova na internetu koje održava i upravlja Partner.

"Poverljive informacije" označavaju sve informacije o nama koje nisu javno poznate i koje su otkrivene (na bilo koji način) od nas do vas.

"Neto generisani prihodi (NGR)" označavaju zbir neto prihoda generisanih od svih vaših upućenih klijenata u toku jednog kalendarskog meseca.

"Neto prihod", koji se računa na mesečnom nivou, označava mesečni bruto prihod umanjen za troškove, što uključuje, ali nije ograničeno na: poreze, poreze na klađenje, provizije trećih strana/troškove za pružanje igara i softvera za igre itd., troškove finansijskih transakcija, bonuse, "nagrade za lojalnost", rakeback, povraćaje novca i povraćaje sredstava.

"Prava intelektualne svojine" označavaju sve patente, trgovačke marke, žigove usluga, dizajne, trgovačka, poslovna ili domenska imena, dobru volju povezanu sa gore navedenim, e-mail adrese, autorska prava uključujući prava na računarski softver (u izvornom i objektnom kodu) i prava na baze podataka (u svakom slučaju bilo da su registrovana ili ne i bilo koje zahtjeve za registraciju i prava da se aplicira za registraciju gore navedenog), prava na izume i veb-formatiranje skripti (uključujući HTML i XML skripte), know-how, trgovačke tajne i druga prava intelektualne svojine koja sada ili u budućnosti mogu postojati u bilo kojem delu sveta uključujući sva prava na povraćaj i pravo da se tuži za i naplati odšteta za prošle povrede.

"Upućeni klijenti" označava Klijente koji nemaju prethodni nalog na Našem Veb sajtu, i koji su otvorili nalog kod nas sa vašim kodom za praćenje partnera.

"Novi igrač koji uplaćuje" označava Novog Klijenta / Igrača koji je izvršio prvu minimalnu uplatu kod King Affiliates gde se ova koristi za bona fide transakcije sa krajnjim ciljem uspostavljanja i ulaska u normalan komercijalni odnos sa King Affiliates u okviru Poslovanja. Registracija klijenta i prva uplata ne moraju biti istovremene.

"Udeo u prihodu" označava procenat udela koji partner zarađuje od Neto generisanih prihoda stvorenih od njegovih Upućenih Klijenata.

"Vaš Veb sajt" veb sajt koji ste nam prijavili na Obrascu za prijavu partnera.

"CPA" znači "trošak po akviziciji". "Akvizicija" označava prvu uplatu ("FTD") upućenog igrača.

"Plan nagrađivanja" označava CPA proviziju koju partner plaća za FTD upućenog igrača.

U slučaju Plana nagrađivanja sa CPA elementom, Kompanija zadržava pravo da zadrži bilo koje isplate iz Plana nagrađivanja za bilo koje korisničke račune, uključujući, ali ne ograničavajući se na, korisničke račune sa zloupotrebom bonusa, suspendovane i/ili zatvorene korisničke račune, korisničke račune suspendovane i/ili zatvorene zbog prevare, korisničke račune podložne samoisključenju ili bilo koji drugi korisnički račun za koji Kompanija po svom nahođenju smatra da je potrebno suspendovati i/ili zatvoriti.


3. LINKOVANJE


3.1 Linkove koje vam pruža King Affiliates treba da prikazujete i koristite na način dogovoren između vas i nas i ne smete menjati oblik, lokaciju ili funkcionisanje Linkova bez prethodnog pisanog pristanka King Affiliates.

3.2 Morate osigurati da ne postavljate Linkove na stranice Vašeg Veb sajta namenjene osobama mlađim od 18 godina.

3.3 U slučaju da želite postaviti Linkove na veb sajtove osim Vašeg Veb sajta, prvo morate dobiti pisani pristanak King Affiliates.

3.4 Ako otkrijemo da vaša upotreba bilo kojeg Linka nije u skladu sa uslovima ovog Ugovora, imamo pravo da preduzmemo mere kako bismo onemogućili Linkove koje koristite i odmah raskinemo ovaj Ugovor bez obaveštenja (pogledajte 13.2).


4. IZRAČUNAVANJE UDELA U PRIHODU I NETO GENERISANIH PRIHODA


4.1. Vaš udeo u prihodu se izračunava prema sledećoj strukturi:

Udeo u prihodu 20%

4.1. Model Udela u prihodu naveden u 4.1 uvek se primenjuje na Slotove i Sportsko klađenje.

4.2. Neto generisani prihodi se izračunavaju prema sledećim uslovima za svaki od proizvoda King Affiliates:

a) NGR od Sportskog klađenja se izračunava kao broj koji proizilazi iz izračunavanja prihoda od klađenja koje su generisali vaši upućeni klijenti koje smo mi stvarno primili umanjeno za dobitke, manje bilo kakvi krediti, bonus ili promotivne sume dodeljene Upućenim klijentima, troškovi obrade, povraćaji sredstava ili bilo koji neizvodivi prihodi koji se mogu pripisati Upućenim klijentima.

b) NGR od Slot sekcije se izračunava kao ukupna suma svih bruto opklada vaših upućenih klijenata umanjena za isplate (kako je izračunato na Našem Veb sajtu), manje bilo kakvi krediti, bonus ili promotivne sume dodeljene Upućenim klijentima, troškovi obrade, povraćaji sredstava ili bilo koji neizvodivi prihodi koji se mogu pripisati Upućenim klijentima.

Zadržavamo pravo da promenimo procenat UDELA U PRIHODU I NETO GENERISANIH PRIHODA i metodu izračunavanja Udela u prihodu kako želimo u skladu sa klauzulom 1.2


5. ZABRANJENE PRAKSE


5.1 Ne smete na bilo koji način nuditi dodatne nagrade bilo koje vrste vašim Upućenim klijentima bez prethodnog pisanog pristanka King Affiliates. Ako King Affiliates smatra da ste prekršili ovaj uslov, King Affiliates može raskinuti vaš partnerski ugovor i prestati vam isplaćivati bilo kakav dalji Udeo u prihodu od vaših Upućenih klijenata (pogledajte Uslov 13.2).

5.2 Ni vi, ni vaši direktni rođaci (supružnik, partner, roditelj, dete ili brat/sestra), ni pod kojim okolnostima ne smete primati bilo kakav Udeo u prihodu na vašem sopstvenom ili korisničkom računu direktnih rođaka.

5.3 Zabranjeno vam je na bilo koji način modifikovati, preusmeravati, suprimirati ili zameniti rad bilo kog dugmeta, linka ili druge interaktivne funkcije King Affiliates sajta.

5.4 Zabranjeno vam je pokušati veštački povećati iznose koji vam se isplaćuju od strane King Affiliates.

5.5 Vi i vaši Sub-partneri morate uvek poštovati sve važeće zakone i propise o igrama na sreću u Srbiji, sve zakone i propise o zaštiti podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Srbije, Evropsku Direktivu 2002/58/EC, Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR) (EU) 2016/679 i bilo koje zakonodavstvo i/ili obavezne propise koji ih implementiraju ili su doneseni prema njima.


Posebno:

a) Ne smete na bilo koji način reklamirati klijentima koji nisu izričito i jasno pristali da primaju marketinške komunikacije, ili za koje niste sačuvali i niste u mogućnosti dokazati pristanak u bilo kom trenutku, ili klijentima čiji podaci su obrađeni u suprotnosti sa bilo kojim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

b) Svaki email mora jasno naznačiti da potiče od Vas, a ne od nas.

c) Svaki marketinški email mora sadržati jasan link za odjavu od daljih marketinških emailova.


5.6 Zadržavamo pravo da odmah raskinemo Ugovor bez obaveštenja ako, prema našem razumnom mišljenju, prekršite bilo koja pravila o reklamiranju igara na sreću ili bilo koje zakone i propise o zaštiti podataka.

5.7 Partneri moraju osigurati da sve reklamne i promotivne aktivnosti vezane za igre na sreću budu u skladu sa zakonima i propisima Srbije, uključujući Zakon o oglašavanju. Posebno, partneri ne smeju učestvovati u obmanjujućem oglašavanju ili oglašavanju usmerenom ka maloletnicima. Svi reklamni materijali i kanali moraju biti u skladu sa zakonskim zahtevima i odobreni od strane Kompanije pre upotrebe. Morate osigurati da marketinške komunikacije, posebno u vezi sa ponudama besplatnih opklada i bonusa, ne sadrže obmanjujuće radnje ili izostavljanja. Marketinške komunikacije koje uključuju promociju moraju pružiti što više informacija o značajnim uslovima unutar same reklame, i sa dovoljno istaknutim značajem. Gde je reklama zaista ograničena prostorom (baner reklama), značajni uslovi moraju biti prikazani najviše jednim klikom udaljeni od same reklame. Primeri besplatnih opklada ili ponuda bonusa koje možda ne ispunjavaju zakonodavne uslove uključuju: promocija ne pruža podržavajuće informacije o uslovima i odredbama ponude ili ih pruža sa nedovoljnom istaknutošću, na primer vidljive samo kad se skroluje na dole; kada se klikne, reklamni baneri vode klijenta direktno na sekciju za prijavu ili prijavu na veb sajtu, bez pružanja uslova i odredbi ponude; značajne informacije mogu biti dostupne samo 'ispod preklopa' na veb stranici ili emailu, a klijent može biti svestan da se primenjuju uslovi i odredbe samo ako aktivno skroluje do kraja veb stranice ili slično. Gore navedeni zahtevi se primenjuju na sve oblike marketinške komunikacije, uključujući društvene mreže i druge oblike oglašavanja kao što su novine. Zadržavamo pravo da odmah raskinemo Ugovor bez obaveštenja ako, prema našem razumnom mišljenju, prekršite pravila reklamiranja igara na sreću kako je definisano u Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2020) i Zakonu o oglašavanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 52/2019).


6. OBAVEZE KING AFFILIATES


6.1 King Affiliates će vam obezbediti Linkove za uključivanje na Vaš Veb sajt i može povremeno ažurirati te Linkove.

6.2 King Affiliates će uložiti maksimalne napore da osigura da kad god se Upućeni klijent prijavi kod King Affiliates preko vašeg partnerskog linka sa vašim kodom za praćenje prikačenim, relevantni Klijent bude identifikovan kao potekao sa Vašeg Veb sajta. Međutim, King Affiliates neće biti odgovoran vama ni na koji način ako King Affiliates nije u mogućnosti identifikovati Klijenta kao potekao sa Vašeg Veb sajta.


7. PLAĆANJE


7.1 Plaćanje se vrši 15. dana svakog kalendarskog meseca.

7.2 Minimalni iznos za partnersku isplatu je 12000 RSD. Ako Udeo u prihodu ne prelazi 12000 RSD, King Affiliates ima pravo da zadrži i prenese taj iznos do kraja prvog kalendarskog meseca u kojem Udeo u prihodu (uključujući takav preneti iznos) premašuje 12000 RSD, tada će isplata biti izvršena. Da bi se izbegla sumnja, isplatu ćete dobiti samo kada postoji pozitivan saldo i on je veći od 12000 RSD u bilo kojem mesecu. Svi iznosi u ovom Ugovoru izraženi su u srpskim dinarima (RSD).

7.3 Ako je Udeo u prihodu Partnera za određeni kalendarski mesec negativan, takvi negativni iznosi će biti preneseni u naredni(e) mesec(e).

7.4 King Affiliates će vam pružiti izveštaje dostupne preko vaše lične partnerske stranice, http://kingaffiliate.rs, detaljno navodeći Upućene klijente i vaš udeo u Neto generisanim prihodima.


8. INTELEKTUALNA SVOJINA


8.1 King Affiliates vam daje neekskluzivnu i svetsku licencu za prikazivanje karakteristika brenda King Affiliates i povezanog sadržaja ("King Affiliates Sadržaj") tokom Trajanja isključivo za svrhe prikazivanja Linkova od vas na Vašem Veb sajtu kako je navedeno u ovom Ugovoru i u skladu sa smernicama King Affiliates koje vam se povremeno mogu pružiti. Sva prava intelektualne svojine i bilo koja dobra volja koja proizilazi iz Linkova i svih proizvoda za klađenje, povezanih sistema i softvera koji se odnose na usluge koje King Affiliates pruža svojim klijentima povremeno ostaju vlasništvo King Affiliates. Nije vam dozvoljeno menjati ili na bilo koji način modifikovati King Affiliates Sadržaj bez izričitog prethodnog pisanog pristanka King Affiliates.

8.2 Slažete se da Vaš Veb sajt ni na koji način neće nalikovati izgledu i/ili osećaju King Affiliates Sajta, niti ćete stvarati utisak da je Vaš Veb sajt King Affiliates Sajt (ili bilo koji njegov deo).


9. GARANCIJE


9.1 Svaka strana u ovom Ugovoru izjavljuje i garantuje drugoj da ima, i da će zadržati tokom Trajanja, sva prava, titule i ovlašćenja da uđe u ovaj Ugovor, da dodeli drugoj strani prava i licence dodeljene u ovom Ugovoru i da izvrši sve svoje obaveze prema ovom Ugovoru.

9.2 Garantujete da ste dobili i da ćete zadržati na snazi sve potrebne registracije, ovlašćenja, pristanke i licence kako biste ispunili svoje obaveze prema ovom Ugovoru.


10. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI


Ne dajemo nikakve izjave da će rad King Affiliates Sajta biti neprekidan ili bez grešaka i nećemo biti odgovorni za posledice bilo kakvih prekida ili grešaka.


11. OBEŠTEĆENJE


Vi ste isključivo odgovorni za bilo koje marketinške inicijative koje vi i/ili bilo koji od vaših Sub-partnera sprovodite, uključujući, bez ograničenja, usklađenost takvih inicijativa sa važećim zakonskim zahtevima.

Vi (u daljem tekstu "Strana koja obeštećuje") ćete na zahtev obeštetiti i osloboditi od odgovornosti King Affiliates i svakog od King Affiliates-ovih saradnika, službenika, direktora, zaposlenih, agenata, akcionara i partnera (u daljem tekstu "Strana koja se obeštećuje") od i protiv bilo kakvih gubitaka, zahteva, šteta, troškova, izdataka (uključujući bez ograničenja posledične gubitke i gubitke dobiti, razumne pravne troškove i izdatke i PDV na njih ako je primenljivo) i odgovornosti pretrpljenih ili nastalih, direktno ili indirektno, od Strane koja se obeštećuje kao posledica bilo kakvog kršenja, neizvršenja ili nepoštovanja obaveza ili garancija sa vaše strane i/ili bilo kojeg od vaših Sub-partnera sadržanih u ovom Ugovoru ili bilo kojih važećih zakona ili propisa.


12. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI


12.1 Ništa u ovoj klauzuli 12.1 neće ograničiti odgovornost King Affiliates za smrt ili lične povrede nastale kao rezultat nemara King Affiliates ili prevare.

12.2 King Affiliates neće biti odgovoran, u ugovoru, deliktu (uključujući bez ograničenja nemar) ili na bilo koji drugi način za: gubitak prihoda, dobiti, ugovora, posla ili očekivanih ušteda; ili bilo kakav gubitak dobre volje ili ugleda; ili bilo kakve indirektne ili posledične gubitke u svakom slučaju, bilo da su ti gubici bili u razmatranju strana na dan ovog Ugovora, ili bilo koji drugi predmet prema ovom Ugovoru.

12.3 Odgovornost King Affiliates neće, ni u kom slučaju, premašiti iznos ukupnih novčanih sredstava isplaćenih od strane King Affiliates vama u periodu od 6 meseci koji prethodi datumu kada je ta odgovornost nastala.


13. TRAJANJE


13.1 Ovaj Ugovor počinje na datum kada vas obavestimo da je vaša prijava bila uspešna u skladu sa klauzulom 1. Ovaj Ugovor će se nastaviti nakon toga osim ako i dok ga nijedna strana ne raskine nakon 30 dana od pismenog obaveštenja o raskidu.

13.2 Ako ste u značajnom kršenju svojih obaveza u okviru ovog ugovora, King Affiliates može okončati trajanje odmah; i prestati da vam isplaćuje bilo kakav dalji Udeo u prihodu od vaših Upućenih klijenata, putem pisanog obavestenja.

13.3 U slučaju da upućeni klijent nije imao aktivnost duže od 24 meseca, taj klijent se više neće smatrati vašim upućenim klijentom i više nećete imati pravo na bilo kakav dalji Udeo u prihodu od bilo kakvih budućih prihoda koje generiše taj igrač. King zadržava pravo da jednostrano promeni period neaktivnosti od 24 meseca za određivanje neaktivnih upućenih klijenata.


14. VAŠI LIČNI PODACI


Po zakonu smo obavezni da se pridržavamo zahteva za zaštitu podataka u načinu na koji koristimo bilo koje lične podatke prikupljene od vas. Stoga veoma ozbiljno shvatamo naše obaveze u vezi sa načinom na koji koristimo vaše lične podatke. Da biste saznali kako koristimo vaše lične podatke, molimo pročitajte našu Politiku privatnosti.


15. OPŠTE


15.1 Ovaj Ugovor predstavlja celokupan Ugovor i razumevanje strana i zamenjuje bilo koji prethodni ugovor između strana u vezi sa predmetom ovog Ugovora. Ništa u ovoj klauzuli neće ograničiti ili isključiti bilo kakvu odgovornost za prevaru.

15.2 Ako bilo koja odredba ovog Ugovora bude pronađena od strane bilo kog suda ili upravnog tela nadležnosti da je nevažeća ili neizvršiva, takva nevažećnost ili neizvršivost neće uticati na druge odredbe ovog Ugovora koje će ostati u punoj snazi i dejstvu.

15.3 Bilo koje obavestenje dato ili napravljeno prema ovom Ugovoru King Affiliates treba da bude putem emaila na relevantni email [email protected]. King Affiliates će vam poslati bilo koje obavestenje dato ili napravljeno prema ovom Ugovoru na email adresu navedenu na vašem obrascu za prijavu ili na bilo koju drugu email adresu koju ste obavestili King Affiliates.

15.4 Ništa u ovom Ugovoru nije namenjeno da stvori partnerstvo između strana, ili da ovlasti bilo koju stranu da deluje kao agent za drugu, i nijedna strana neće imati ovlašćenje da deluje u ime ili u ime druge ili da na bilo koji način veže drugu.

15.5 Nijedna strana neće napraviti bilo kakvu najavu u vezi sa ovim Ugovorom niti njegovim predmetom bez prethodnog pisanog odobrenja druge strane osim ako to zahteva zakon ili bilo koje pravno ili regulatorno telo.

15.6 Ovaj Ugovor će se tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije. Svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim Ugovorom će biti rešavani od strane nadležnih sudova u Srbiji u jurisdikciji sedišta King-a.

15.7 Nijedna strana neće biti odgovorna za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje svojih obaveza prema ovom Ugovoru ako je takvo kašnjenje ili neizvršenje posledica događaja više sile, uključujući ali ne ograničavajući se na prirodne katastrofe, rat, terorizam, nemire, štrajkove, epidemije, vladine akcije i slične okolnosti van razumne kontrole te strane. Pogođena strana će odmah obavestiti drugu stranu i preduzeti sve razumne korake da umanji uticaj događaja više sile.

15.8 Partneri moraju održavati strogu poverljivost svih komercijalno vrednih informacija dobijenih tokom svoje saradnje sa King-om, uključujući, ali ne ograničavajući se na stope provizije, baze podataka kupaca, marketinške strategije i finansijske podatke. Partneri neće otkrivati takve informacije trećim stranama bez prethodnog pisanog pristanka King-a.

15.9 U slučaju bilo kakve neslaganja između značenja bilo koje prevedene verzije ovog Ugovora, značenje verzije na engleskom jeziku će imati prevagu.


16. PROMENE OVOG UGOVORA


Ovaj Ugovor nije promenjen niti na bilo koji način izmenjen od 15. maja 2024. godine.